تبلیغات
نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی - نقش رسانه‌ها در شکل گیری رفتار نوجوانان و جوانان
نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی
کلاس درسی برای بحث و تبادل نظر درمورد رسانه ها و ارتباطات

جلسه پنجم

در پنجمین جلسه درسی ، من و آقای امیر اسماعیلی کنفرانس خود را

 ارائه کردیم. موضوع کنفرانس آقای اسماعیلی نشریات زرد ( با تاکید بر نشریات ورزشی ) بود و م