تبلیغات
نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی - فاکس نیوز; جانبداری و بیطرفی
نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی
کلاس درسی برای بحث و تبادل نظر درمورد رسانه ها و ارتباطات

فاطمه کمالی چیرانی

اشاره: کمپانی خبری فاکس (Fox Broadcasting Company) یکی از مهمترین رسانه‌های آمریکایی است که در ایران با نام "فاکس نیوز" شناخته می‌شود. فاکس به دلیل رابطه تنگاتنگ با گروه‌های جمهوری‌خواه، در بحث‌های رسانه‌ای، در شمار رسانه‌های جهتگیر قرار می‌گیرد. اگر چه شعار "بی طرفی و تعادل" مهمترین شعار حرفه‌ای این رسانه خبری است؛ برخی از کارشناسان علوم ارتباطات معتقدند که این رسانه چندان هم در پوشش خبرها بی‌طرف نیست. پوشش خبری جانبدارانه ‌این رسانه از نیروهای نظامی ‌در جنگ 2003 عراق و استفاده از "خبرنگاران همراهی"[1] که عقبه سیاسی و وابستگی به حزب جمهوری خواه داشته‌اند، مانند "الیور نورس" [2] (Oliver North) از شواهد اخیر د